Teollisuustaito Oy | Paperi- ja massanvalmistus

Paperi- ja massanvalmistus

Teollisuustaito Oy omaa usean vuosikymmenen kokemuksen paperin ja massanvalmistuksen prosesseista ja niiden kehittämisestä.

Massanvalmistuksen erikoisosaamistamme on hakepohjaisten raaka-aineiden hiertäminen paineellisena ja paineettomana prosessina. Tuorepuun haketus sekä seulonnan jälkeinen jauhatus ja lajittelu suodatuksineen ovat vahvaa osaamisaluettamme.  Hiokekuidun valmistus paineettomana ja paineellisena menetelmänä sekä kuidun jatkokäsittely kuuluvat myös valikoimiimme.

Painopapereiden valmistuksessa tarjoamme asiakkaillemme tukea ajettavuuden ja hyötysuhteen parantamisessa. Olemme erikoistuneet retention, formaation ja lujuuksien optimointiin osana ajatettavuutta. Kaikkia ajettavuuden osa-alueita kehittämme laadullisten tavoitearvojen mukaisina ja niitä parantaen. Teollisuustaito Oy auttaa ratkaisujen löytämisessä

  • Retention hallinnassa
  • Formaation kokonaishallinnassa
  • Kuivapainoprofiloinnissa
  • Kosteusprofiloinnissa
  • Paksuusprofiloinnissa
  • Höyryjärjestelmien optimoinnissa
  • Kuivatusosan ajettavuudessa
  • Kalanteroinnissa
  • Rullausvoimien hallinnassa
  • Pituusleikkauksessa

Teollisuustaito auttaa asiakastaan käyttöhenkilökunnan valmiuksien kehittämisessä ja toimintojen tehokkuuksien sekä työn tuotavuuden nostamisessa.